Ogled tovarne

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

Razstava ACE 2016 v Indiji

auto moulding production line 1

proizvodna linija za avtomatsko oblikovanje 1

auto moulding production line 2

proizvodna linija za avtomatsko oblikovanje 2

auto moulding production line 3

proizvodna linija za avtomatsko oblikovanje 3

casting head cutting workshop

delavnica za rezanje litine glave

casting railway system

železniški sistem za litje

customer visiting factory 1

stranka obišče tovarno 1

customer visiting factory the 1st time

kupec prvič obišče tovarno

customer visting factory the 3rd time

kupec že tretjič obišče tovarno

customer visting factory

tovarna obiskov strank

dust removal facilities

naprave za odstranjevanje prahu

dust removal installation

namestitev za odstranjevanje prahu

Moulding sand laboratory

Laboratorij za oblikovanje peska